Uitkomsten ledenpeiling3 min leestijd

Beste leden,

De ledenpeiling over de CAO GGZ lijkt misschien alweer een eeuw geleden (we hebben de ledenpeiling zo lang mogelijk open laten staan om iedereen de kans te geven zijn mening te geven), maar vandaag delen we de uitkomst van deze belangrijke ledenpeiling.

De stelling was: De actuele (HOOP 2.0) 20% regeling ten aanzien van ggz diensten voor artsen in opleiding tot psychiater wordt expliciet, éénduidig en ondubbelzinnig opgenomen in de CAO GGZ vanaf 1 juni 2019.

Allereerst wens ik te benadrukken dat 172 respondenten een heel mooi aantal is! Allemaal super bedankt voor het delen en invullen! Het betreft ongeveer 30% van onze achterban en gezien het aantal mensen dat hun A-opleiding in een GGZ-instelling doet, zal hun percentage hoger liggen dan die 30%. Dat is van belang gezien we deze ledenpeiling hielden in verband met de onderhandelingen rondom de nieuwe CAO GGZ die binnenkort van start zullen gaan en waarin SAP hen zal vertegenwoordigen.

Vraag 1

In vraag 1 zien we een mooie verdeling van het aantal kalenderjaar dat aios in opleiding zijn. Hierbij valt op dat 4,8% ook >5jaar in opleiding is. Wij kunnen niet uitsluiten dat hieronder, behalve part-timers, ook mensen zijn welke tijdens hun opleiding onderzoek, een promotietraject of andere activiteiten hebben ondernomen om aan hun competenties als goede arts te werken.

Vraag 2

Vraag 2 laat een te verwachten spreiding in leeftijd van de aios zien, waarbij mensen vanuit hun opleiding of na enkele jaren ervaring beginnen aan hun opleiding. Maar ook hebben we een vrij grote diversiteit van de aios weten te vangen, gezien ook een groot percentage van mensen boven de 40 de vragenlijst hebben ingevuld (8,1%).

Vraag 3
Vraag 4

Vraag 3 en 4 hebben we bewust uitgesplitst omdat stageplaatsen en waar je je A-opleiding volgt niet (op elk moment in de tijd) aan elkaar gelijk hoeven te zijn. Wij vonden dit onderscheid belangrijk, omdat het zien van verschillende werkgebieden je beeld van de praktijk van het werkveld van psychiater breder kan maken. Hoewel deze ledenpeiling gaat over de CAO GGZ zien we dan ook aios die in opleiding of werkzaam zijn in andere settings, zoals algemene ziekenhuizen en academische centra die de ledenpeiling hebben ingevuld.

Vraag 5

Vraag 5 vraagt naar het aantal gewerkte uren in diensten buiten kantoortijden. Conform ons huidige opleidingsplan HOOP 2.0 zou je maximaal 20% van je dienstverband, inclusief compensatie-uren, mogen besteden aan werken buiten kantoortijden. Dat komt neer op 16 uur per vier weken (gezien daar ook 16 uur voor gecompenseerd wordt. (Opgeteld kom je daarmee dus uit op 32u werken en dat is 20% van een regulier dienstverband van 38 uur per week). In de ledenpeiling zien we dat het overgrote deel van de aios aangeeft dat zij de norm van maximaal 20% niet halen. Echter welk deel van deze mensen part-time werkt, welke soort dienst (bereikbaarheid/aanwezigheid) , et cetera is hierin helaas niet te achterhalen. Ook is het een cross-sectioneel onderzoek waarin gevraagd wordt naar een gemiddelde waarin niet nader gespecificeerd is over welke periode de aios moest kijken. Hierdoor kan mogelijk een deels vertekend beeld ontstaan.

Vraag 6

Bij de uitkomsst van vraag 6 valt op dat een groot deel van de aios, ondanks dat zij meer dan die 16 uur per maand in diensten gewerkt hebben, wel tevreden is over hun dienstenbelasting. Echter het merendeel van de mensen (59,9%) vindt hun aantal diensturen te veel.

In vraag 7, vroegen we onze leden of zij het eens of oneens waren met de stelling “De actuele (HOOP 2.0) 20% regeling ten aanzien van ggz diensten voor artsen in opleiding tot psychiater wordt expliciet, éénduidig en ondubbelzinnig opgenomen in de CAO GGZ vanaf 1 juni 2019.

Hier komt een expliciet, eenduidig en ondubbelzinnig antwoord, namelijk:
De 172 aios die de ledenpeiling hebben ingevuld zouden graag zien dat de dienstnorm van maximaal 20% wordt opgenomen in de nieuwe CAO GGZ.

De onderhandelingen voor deze nieuwe CAO GGZ starten binnenkort en wij van SAP zullen ons (via de Jonge Specialist en FBZ) hard maken om de belangen van alle aios psychiatrie hierin te vertegenwoordigen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *