NVvP Jong, voorheen de subvereniging aios psychiatrie (SAP), houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. Zie hierboven ons hippe promo-filmpje!

Wel aios maar nog geen lid van NVvP Jong?
Zie hier hoe je daar verandering in kunt brengen!

Bestuur:
Op deze pagina vind je het huidige bestuur.

Het NVvP Jong-bestuur 2022

Afdelingen en commissies:
Hier vind je een overzicht van alle afdelingen en commissies waar NVvP Jong bij betrokken is.