Het SAP-bestuur 2021, zie hier voor meer informatie.

De subvereniging aios psychiatrie (SAP) houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. Zie hierboven ons hippe promo-filmpje!

Wel aios maar nog geen lid van de SAP?
Zie hier hoe je daar verandering in kunt brengen!

Bestuur:
Op deze pagina vind je het huidige bestuur.

Afdelingen en commissies:
Hier vind je een overzicht van alle afdelingen en commissies waar de SAP bij betrokken is.