In principe is NVvP Jong actief in en betrokken bij alle belangrijke NVvP afdelingen, commissies en werkgroepen. Op deze pagina vind je een onvolledig, maar illustratief overzicht van de afdelingen waar NVvP Jong bij betrokken is. Wil jij meedoen? Zie de vacature-pagina of neem contact met ons op!

  • Afdelingen: Beleidspsychiatrie, Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie, Ernstige Psychiatrische Aandoeningen, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Ouderenpsychiatrie, Psychotherapie, Transculturele psychiatrie, Verslavingspsychiatrie
  • Commissies: Beroepsbelangen, Kwaliteitsvisitatie, Kwaliteitszorg, Medicatiebeleid, Registratie van de Interne Aantekening, Wet en regelgeving, Wetenschappelijke activiteiten (CWA), visistatie, geschillencommissie RGS, Adviescommissie RGS, programmacommissies, organisatie leiderschapscursus
  • Werkgroepen: EPAs, Somatiek en psychiatrie, samenwerken met patienten, de identiteit van de psychiater, positioneringsnota van federatie medisch specialisten
  • Ledenraad NVvP
  • Concilium
  • Redacties: De Psychiater, Tijdschrift voor Psychiatrie
  • European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT)
  • De Jonge Specialist

Binnenkort volgt meer informatie over de afdelingen en commissies en zal ook vindbaar zijn wie de betrokken AIOS is en hoe je deze kan bereiken.