Het bestuur van de SAP bestaat momenteel uit:

Frank Gerritse, voorzitter
Laura De Wit, vicevoorzitter
Luc Draisma, penningmeester
Madhu Soekhai, secretaris
Marijn Hoek, algemeen bestuurslid (Wetenschap & evenementen)
Wim Duhayon, algemeen bestuurslid (NVvP-bestuur)
Karlijn Koch, algemeen bestuurslid (NVvP-bestuur)
Marianne van Haeften, algemeen bestuurslid (Onderwijs)
Michel Slobben, algemeen bestuurslid (Kwaliteit & beroep)

Contact opnemen? Mail naar sap@aiospsychiatrie.nl of naar voornaam@ (bijvoorbeeld frank@aiospsychiatrie.nl)

Afdelingen en commissies:
Hier vind je een overzicht van alle afdelingen en commissies waar SAP bij betrokken is.