Het bestuur van de SAP bestaat momenteel uit:

Frank Gerritse, voorzitter
Michel Slobben, vice-voorzitter
Charlotte Blok, penningmeester
Madhu Soekhai, secretaris
Marijn Hoek, algemeen bestuurslid (Kwaliteit en beroep)
Karlijn Koch, assessor (NVvP-bestuurslid)
Marianne van Haeften, algemeen bestuurslid (Onderwijs)
Elissa Stam, algemeen bestuurslid (Communicatie)

Contact opnemen? Mail naar sap@aiospsychiatrie.nl of naar voornaam@ (bijvoorbeeld frank@aiospsychiatrie.nl)

Afdelingen en commissies:
Hier vind je een overzicht van alle afdelingen en commissies waar SAP bij betrokken is.