Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

Vacature AIOS-lid Concilium
Het Concilium is een commissie bestaande uit opleiders en aios die het bestuur adviseert over de opleiding tot psychiater. Het Concilium houdt zich bezig met de ontwikkeling van beleid over de inhoud van de opleiding en de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van de opleiding. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere de opleidingscapaciteit en de verdeling van de aios-instroom, het landelijk onderwijs, de individualisering van de opleidingsduur en het digitaal portfolio. De kwaliteit van de individuele opleidingen wordt getoetst door de plenaire visitatiecommissie.
Het Concilium kent drie AIOS leden. Vanwege het afronden van de opleiding van één van hen komt er per 1 September een vacature vrij. Bij voorkeur ben je nog minimaal 2 jaar in opleiding, en hebt affiniteit met onderwijs en opleiden. Het Concilium vergadert elke 6 weken. Twee keer per jaar worden de in het Concilium behandelde onderwerpen in het Forum Educatorum besproken met alle opleiders. Voorafgaand aan deze vergaderingen nemen de AIOS gezamenlijk de stukken door en bespreken mogelijke vragen.

Vacature aios-bestuurslid afdeling transculturele psychiatrie
De afdeling Transculturele Psychiatrie richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing van, aandacht voor en bepleiten van cultuur- en context-sensitieve zorg binnen de psychiatrie in Nederland en wereldwijd, vooral binnen de beroepsgroep van psychiaters.  Sluit jij aan in dit bestuur?

Vacature aios-bestuurslid afdeling Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA)
Kom jij als AIOS het bestuur van de afdeling Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) versterken? Als afdeling houden we ons bezig met de meest complexe, en wat ons betreft uitdagende, groep die er is: patiënten met langdurig ernstige psychiatrische problematiek, in de volle breedte. Het is ons doel aandacht te genereren voor deze patiëntengroep en behandeltrajecten te optimaliseren door kennis erover te vergroten en te delen. We vergaderen eens in de zes weken (Rotterdam of Utrecht) liefst op een informele manier. Sluit je aan?

Vacature aios-lid redactieraad De Psychiater
Lijkt het jou leuk om achter de schermen te kijken én mee te werken bij het tot stand komen van het tijdschrift De Psychiater? Dan is dit je kans. Er is een plekje in de redactieraad van het blad De Psychiater.

Vacature aios-lid beroepsbelangencommissie
Vind jij het leuk om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op of relevant zijn voor de positionering van de psychiatrie en de psychiater, en de collectieve belangen van de beroepsgroep voor zover deze de inhoudelijke uitoefening van het vak betreffen? Dan is deze commissie echt wat voor jou. Zie hier voor meer informatie over deze commissie. Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Vacature aios-lid commissie herijking verenigingsstructuur NVvP
Zin om mee te denken over de herijking van de verenigingsstructuur van de NVvP? Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Vacature aios-bestuurslid Afdeling Psychotherapie
Zie hier voor details over de afdeling of stuur ons een mailtje voor meer informatie!

Vacature bestuurslid SAP
De SAP houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren.  Als bestuurslid neem je deel aan de maandelijkse SAP-vergadering in Utrecht en aan de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen vinden eens per maand plaats op maandag om 20.00 uur via Skype. De algemene SAP-vergadering is op de eerste donderdag van de maand van 19.45 tot 21.45 uur in de Domus Medica in Utrecht. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen. Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

  • Penningmeester: Als penningmeester van de SAP houd je je bezig met het maken van een begroting, het controleren van betalingen (en deze doorgeven aan de administratie van de NVvP) en met het werven van sponsoren (in principe opleidingsinstituten) om de begroting sluitend te kunnen maken. Meer weten? Stuur een mailtje naar penningmeester@aiospsychiatrie.nl
  • Open vacature bestuurslid / lid cluster: ben je enthousiast en nieuwsgierig, maar heb je nog geen concreet idee wat je zou willen doen? Stuur een open sollicitatie voor bestuurslid of lid van een van onze clusters (Communicatie, Wetenschap & Evenementen, Onderwijs, Beroepsbelang)

Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via sap@nvvp.net , de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden aan te spreken.