Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

Vacature aios-lid visitatiecommissie
De visitatiecommissie kijkt bij alle instellingen en ziekenhuizen in Nederland hoe de opleiding is vorm gegeven. Dit betekent dat je een inkijkje krijgt bij andere instellingen, waarbij je ziet wat bij die instelling er uitspringt maar natuurlijk ook wat nog beter kan. Je gaat 1 of 2 maal per kwartaal naar een opleiding, waar je in gesprek gaat met de AIOS en samen met de psychiaters later ook in gesprek gaat met de opleiders, RvB en de psychiaters. Dan kijk je of de opleidingseisen volgens het opleidingsplan kloppen. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld bespreekt of er voldoende supervisie is van de psychotherapie, of de psychiaters betrokken zijn bij de opleiding, of de hoeveelheid diensten een voldoende scoren, of het veilig klimaat is etc. Qua tijdsbesteding bereid je de visitatie voor aan de hand van documenten zoals een ingevulde zelfevaluatie. Hiervoor is een vergoeding. Daarnaast is er eens per kwartaal op de vrijdagmiddag een vergadering, waarbij de visitaties worden doorgesproken. 

Het is een leerzame commissie, doordat je in aanraking komt met andere instellingen en leert hoe je de opleiding kan verbeteren. Daarnaast is het een mooie manier om psychiaters uit heel Nederland te leren kennen die in de commissie zitten. De commissie valt formeel onder de registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS). Dit zorgt dat je via een onafhankelijke route de opleiding onder de loep kan nemen. Via de RGS krijg je ook een cursus om te leren hoe je op een goede manier met de AIOS in gesprek kan over hun opleiding. 

Wil jij meewerken aan het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en deelnemen aan visitaties? Reageer dan nu! Uiteraard kun je ook een van de AIOS van te voren spreken voor meer informatie. 

En goed om te weten: bij het nieuwe opleidingsplan zit de mogelijkheid om verspreid over je opleiding een Beleidsstage te doen. Als je in een commissie gaat, betekent dit dat je in gesprek kan gaan met je opleider of je een dergelijke commissie tijdens je werk tijd kan doen ihkv je eigen ontwikkeling tijdens de opleiding.

Vacature aios-lid programmacommissie 
De programmacommissie gaat over het regionale onderwijs dat je volgt als AIOS. Vanuit het onderwijsbureau wordt gekeken hoe je het onderwijs kan vernieuwen en daarmee verbeteren, zeker nu het nieuwe opleidingsplan De Psychiater er aankomt. Voorbeelden van onderwerpen zijn: kan onderwijs niet beter digitaal via e-modules? Kunnen ervaringsdeskundigen een rol krijgen bij onderwijs? Kan het psychotherapie onderwijs anders, en betekent dit juist meer of minder CGT? Kunnen toetsen niet digitaal, maar hoe voorkom je frauderen? 

De programmacommissie valt formeel onder het Onderwijsbureau. Qua tijdsbesteding betekent dit eens per maand een vergadering. Je krijgt een rol in een commissie tussen de opleiders waardoor je ook leert door de discussies hoe zij naar de opleiding kijken.

Wil jij meedenken over het onderwijs en wat daar anders kan? Meld je dan aan om AIOS-lid te worden. Momenteel zijn er 2 plekken beschikbaar, dus voel je vrij om te reageren! 

Vacature AIOS-lid bestuur Afdeling Acute en Ziekenhuispsychiatrie (ACZP)
De afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie wil de kennis en zorg waarborgen
en optimaliseren voor die patiëntengroep waarbij somatiek en psychiatrie elkaar
overlappen en integratie van specialistische behandeling noodzakelijk is. De afdeling wil
de voordelen van het bieden van integrale zorg aan patiënten met somatische en
psychiatrische comorbiditeit transparanter en inzichtelijker maken met verduidelijking
van de zorgzwaarte en de inzet van kwaliteitsmetingen geschikt voor deze setting.
Daarnaast draagt de afdeling bij aan de ontwikkeling van generieke modules en
richtlijnen op het gebied van de consultatieve- en ziekenhuispsychiatrie, alsook aan
multidisciplinaire richtlijnen op het terrein van psychiatrische of somatische
aandoeningen en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op dit
aandachtsgebied.

Taken
–       Voorbereiden en bijwonen van vergaderingen
–       Volwaardige deelname in werkgroepen ingesteld door de commissie
–       Het inventariseren van relevante onderwerpen, en het inbrengen van deze 
        onderwerpen in de vergadering
–       Contact onderhouden met de Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP), onder
andere door het regelmatig bijwonen van deze vergaderingen 

Profiel
De afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie zoekt een aios die 
–       Werkzaam is binnen de ziekenhuispsychiatrie, of hier specifieke (aantoonbare)
interesse voor heeft
–       Bereid is structureel vergaderingen bij te wonen en in de vergadering een actieve
bijdrage levert 
–       Zicht en visie heeft op ontwikkelingen binnen de ziekenhuispsychiatrie

Tijdsinvestering
De afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie vergadert iedere twee maanden op
de vierde dinsdag van de maand van 16.00 tot 19.00 in de Domus Medica in Utrecht.
Deze vergaderingen vergen enige voorbereidingstijd. Tweemaal per jaar vindt een
heidag plaats op een nader te bepalen locatie.
De Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP) vergadert iedere eerste donderdag van
de maand van 19.45 tot 21.45u in de Domus Medica in Utrecht.

Vacature aios-lid beroepsbelangencommissie
Vind jij het leuk om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op of relevant zijn voor de positionering van de psychiatrie en de psychiater, en de collectieve belangen van de beroepsgroep voor zover deze de inhoudelijke uitoefening van het vak betreffen? Dan is deze commissie echt wat voor jou. Zie hier voor meer informatie over deze commissie. Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Oproep nieuwe aios-leden voor expertgroepen landelijk cursorisch onderwijs
Zie dit nieuwsbericht.

Vacature bestuurslid SAP
De SAP houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren.  Als bestuurslid neem je deel aan de maandelijkse SAP-vergadering in Utrecht en aan de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen vinden eens per maand plaats op maandag om 20.00 uur via Skype. De algemene SAP-vergadering is op de eerste donderdag van de maand van 19.45 tot 21.45 uur in de Domus Medica in Utrecht. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen. Op dit moment is er geen vacature in het SAP-bestuur.

Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden aan te spreken.