Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

Vacature bestuurslid SAP 
De SAP houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren. Als bestuurslid neem je deel aan de maandelijkse SAP-vergadering in Utrecht en aan de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen vinden eens per maand plaats op maandag om 20.00 uur via Zoom. De algemene SAP-vergadering is op de eerste donderdag van de maand van 19.45 tot 21.45 uur in de Domus Medica in Utrecht. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen.

Bestuurslid SAP, portefeuille kwaliteit en beroep. Als bestuurslid kwaliteit en beroep houdt jij je bezig met de toekomst van de psychiater in alle facetten door onder andere betrokken te zijn bij CAO onderhandelingen, dienstbelasting en contact te houden met commissies zoals de beroepsbelangencommissie en commissie kwaliteitszorg. Je neemt daarnaast uiteraard deel aan de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen vanuit SAP. Een leuke positie om het vak, de vereniging en andere aios beter te leren kennen. De functie is per direct beschikbaar. De verwachte tijdsbesteding is maximaal 4 uur.

Interesse in de vacature of wil je meer weten? Neem gauw contact met ons op via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden aan te spreken.

Vacature bestuurslid afdeling verslavingspsychiatrie NVvP
Wij zijn op zoek naar een bestuurslid (aios) met belangstelling voor de verslavingspsychiatrie, die enthousiast is over het werkveld en het bestrijden van het stigma verslaving.

Het bestuur vergadert maandelijks 1-1.5 uur (voornamelijk digitaal). Daarnaast vindt er twee keer per jaar een vergadering met de afdelingsleden plaats. Het bestuur houdt zich bezig met het positioneren en profileren van de verslavingspsychiatrie binnen en buiten de vereniging, en draagt actief bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van het werkveld en aan initiatieven gericht op het opheffen van het stigma.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen: Arjen Neven, Leontien Los, Mariëlle van der Hoorn, Cherryl Zonnenberg en Albert Batalla. De termijn van het bestuurslidmaatschap bedraagt drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging met nogmaals één termijn.

Wilt u zich kandidaat stellen? Mail dan uw motivatie en CV naar sap@aiospsychiatrie.nl . Uit de aanmeldingen zullen de huidige bestuursleden een nieuw bestuurslid kiezen

Aios gezocht: Werkgroep Implementatie 

Het psychiatrieonderwijs wordt vernieuwd en gaat komende jaren starten. Maar wat is er nodig om het onderwijs voor de eerstejaars te laten starten in 2022? Voor de werkgroep implementatie zoekt het SAP een aios uit het nieuwe opleidingsplan met interesse voor opleidingszaken om hierover mee te praten. Het is een nieuwe werkgroep en daardoor nog vrij om eigen input vorm te geven. Vragen die langs komen zijn bv welke info heeft de opleider nodig om het nieuwe soort onderwijs te gaan geven? Maar als aios denk je ook mee, welke informatie de aios nodig heeft om mee te kunnen doen aan het onderwijs, wellicht informatie over de logistiek? Met de werkgroep ga je vervolgens kijken hoe je de info kunt verspreiden, zoals het maken van een infographic of wellicht een webinar. Dit doe je samen met een onderwijskundige van het onderwijsbureau, een aantal opleiders uit de Programmacommissie en een aantal tutoren. Lijkt het je leuk om mee te doen in de werkgroep, stuur dan een mailtje naar sap@aiospsychiatrie.nl ! Ook goed om te weten: in het nieuwe opleidingsplan mag je door de maatschappelijke stages in gesprek met je opleider om uren vrij te maken voor dit soort werkgroepen. 

Vacature afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie (vacature vanaf 1 juli 2021)

Heb jij een passie voor de kinder en jeugdpsychiatrie en wil jij aan de voorpost van de ontwikkelingen staan. Neem dan deel aan het bestuur van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP. Voor meer informatie of bij interesse neem je snel contact met ons op via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden persoonlijk te benaderen.

Vacature aios-lid voor nieuw platform eHealth NVvP
Lijkt het je leuk om als aios-lid mee te denken met het nieuw op te richten platform eHealth van de NVvP? Neem dan contact met ons op!

Vacature aios-lid visitatiecommissie
De visitatiecommissie kijkt bij alle instellingen en ziekenhuizen in Nederland hoe de opleiding is vorm gegeven. Dit betekent dat je een inkijkje krijgt bij andere instellingen, waarbij je ziet wat bij die instelling er uitspringt maar natuurlijk ook wat nog beter kan. Je gaat 1 of 2 maal per kwartaal naar een opleiding, waar je in gesprek gaat met de AIOS en samen met de psychiaters later ook in gesprek gaat met de opleiders, RvB en de psychiaters. Dan kijk je of de opleidingseisen volgens het opleidingsplan kloppen. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld bespreekt of er voldoende supervisie is van de psychotherapie, of de psychiaters betrokken zijn bij de opleiding, of de hoeveelheid diensten een voldoende scoren, of het veilig klimaat is etc. Qua tijdsbesteding bereid je de visitatie voor aan de hand van documenten zoals een ingevulde zelfevaluatie. Hiervoor is een vergoeding. Daarnaast is er eens per kwartaal op de vrijdagmiddag een vergadering, waarbij de visitaties worden doorgesproken. 

Het is een leerzame commissie, doordat je in aanraking komt met andere instellingen en leert hoe je de opleiding kan verbeteren. Daarnaast is het een mooie manier om psychiaters uit heel Nederland te leren kennen die in de commissie zitten. De commissie valt formeel onder de registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS). Dit zorgt dat je via een onafhankelijke route de opleiding onder de loep kan nemen. Via de RGS krijg je ook een cursus om te leren hoe je op een goede manier met de AIOS in gesprek kan over hun opleiding. 

Wil jij meewerken aan het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en deelnemen aan visitaties? Reageer dan nu! Uiteraard kun je ook een van de AIOS van te voren spreken voor meer informatie. 

En goed om te weten: bij het nieuwe opleidingsplan zit de mogelijkheid om verspreid over je opleiding een Beleidsstage te doen. Als je in een commissie gaat, betekent dit dat je in gesprek kan gaan met je opleider of je een dergelijke commissie tijdens je werk tijd kan doen ihkv je eigen ontwikkeling tijdens de opleiding.

Let op: Momenteel zijn alle aios-plekken vervuld en is er een wachtlijst voor de visitatiecommissie.

Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden aan te spreken.