Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

Vacature aios-lid beroepsbelangencommissie
Vind jij het leuk om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op of relevant zijn voor de positionering van de psychiatrie en de psychiater, en de collectieve belangen van de beroepsgroep voor zover deze de inhoudelijke uitoefening van het vak betreffen? Dan is deze commissie echt wat voor jou. Zie hier voor meer informatie over deze commissie. Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Vacature aios-bestuurslid afdelingen ouderenpsychiatrie
Lijkt het jou leuk om als aios-bestuurslid deel te nemen aan de afdeling ouderenpsychiatrie? Dan is dit je kans! Het doel van de afdeling Ouderenpsychiatrie is de bevordering van de ouderenpsychiatrie, de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van de ouderenpsychiaters, de bevordering en stimulering van de opleiding en scholing en de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de ouderenpsychiatrie in Nederland. De afdeling werkt tevens voortdurend aan een positief beeld van de ouderenpsychiatrie. De afdeling speelt een actieve rol in:

  • de ontwikkeling van kennis en deskundigheid op het gebied van de ouderenpsychiatrie in Nederland.
  • de bewaking van de kwaliteit van de ouderenpsychiatrie in Nederland.
  • het streven naar vergroting van de toegankelijkheid van de ouderenpsychiatrie voor patiënten door een verhoging van de capaciteit.
  • het opkomen voor de beroepsmatige belangen van de ouderenpsychiaters, ook in dialoog met aangrenzende vakgebieden/disciplines.
  • het verbeteren van de informatievoorziening aan de leden van de afdeling en het streven naar een toename van het aantal leden van de afdeling.
  • de verdere ontwikkeling van het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie binnen de opleiding tot psychiater.

Interesse? Mail ons!

Vacature AIOS-redactielid Tijdschrift voor Psychiatrie
Lijkt het jou leuk om als AIOS lid te zijn van de redactie van het tijdschrift voor psychiatrie? Dan is dit je kans! Het is van belang dat de aios  ervaring heeft met wetenschappelijk publiceren of gepromoveerd is.Er is driemaal per jaar redactie vergadering, 2 x in Rotterdam, 1 x in Antwerpen. Altijd op een woensdag 16.00 met aansluitend diner. Een redactielid reviewt gem 5 a 6 artikelen per jaar. Interesse? Mail ons!

Vacature AIOS lid Concilium
Het Concilium is een commissie bestaande uit opleiders en aios die het bestuur adviseert over de opleiding tot psychiater. Het Concilium houdt zich bezig met de ontwikkeling van beleid over de inhoud van de opleiding en de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van de opleiding. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere de opleidingscapaciteit en de verdeling van de aios-instroom, het landelijk onderwijs, de individualisering van de opleidingsduur en het digitaal portfolio. De kwaliteit van de individuele opleidingen wordt getoetst door de plenaire visitatiecommissie. 
Wat houdt het in? Het Concilium kent drie AIOS leden. Vanwege het afronden van de opleiding van één van hen komen er per 1 april twee vacatures vrij. Bij voorkeur ben je nog minimaal 2 jaar in opleiding, en hebt affiniteit met onderwijs en opleiden. Het Concilium vergadert elke 6 weken. Twee keer per jaar worden de in het Concilium behandelde onderwerpen in het Forum Educatorum besproken met alle opleiders. Voorafgaand aan deze vergaderingen nemen de AIOS gezamenlijk de stukken door en bespreken mogelijke vragen. De sluitingsdatum van deze vacature is 29 februari 2020.

Vacature aios-lid visitatiecommissie
Wil jij meewerken aan het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en deelnemen aan visitaties? Reageer dan nu! Voor de visitatiecommissie is vanwege grote belangstelling momenteel een wachtlijst.

Vacature aios-lid commissie herijking verenigingsstructuur NVvP
Zin om mee te denken over de herijking van de verenigingsstructuur van de NVvP? Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Oproep nieuwe aios-leden voor expertgroepen landelijk cursorisch onderwijs
Zie dit nieuwsbericht.

Vacature bestuurslid SAP
De SAP houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren.  Als bestuurslid neem je deel aan de maandelijkse SAP-vergadering in Utrecht en aan de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen vinden eens per maand plaats op maandag om 20.00 uur via Skype. De algemene SAP-vergadering is op de eerste donderdag van de maand van 19.45 tot 21.45 uur in de Domus Medica in Utrecht. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen. Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

  • Secretaris (spoed!)
  • Bestuurslid portfolio Opleiding
  • Bestuurslid portfolio Kwaliteit en beroep
  • Aios bestuurslid NVvP-bestuur

Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden aan te spreken. Let op: de sluitdatum voor bovenstaande vacatures voor het SAP-bestuur was 29 maart 2020.