Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

Vacature AIOS lids Concilium
Het Concilium is een commissie bestaande uit opleiders en aios die het bestuur adviseert over de opleiding tot psychiater. Het Concilium houdt zich bezig met de ontwikkeling van beleid over de inhoud van de opleiding en de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van de opleiding. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere de opleidingscapaciteit en de verdeling van de aios-instroom, het landelijk onderwijs, de individualisering van de opleidingsduur en het digitaal portfolio. De kwaliteit van de individuele opleidingen wordt getoetst door de plenaire visitatiecommissie. 
Wat houdt het in? Het Concilium kent drie AIOS leden. Vanwege het afronden van de opleiding van één van hen komen er per 1 april twee vacatures vrij. Bij voorkeur ben je nog minimaal 2 jaar in opleiding, en hebt affiniteit met onderwijs en opleiden. Het Concilium vergadert elke 6 weken. Twee keer per jaar worden de in het Concilium behandelde onderwerpen in het Forum Educatorum besproken met alle opleiders. Voorafgaand aan deze vergaderingen nemen de AIOS gezamenlijk de stukken door en bespreken mogelijke vragen.

Vacature aios-lid visitatiecommissie
Wil jij meewerken aan het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en deelnemen aan visitaties? Reageer dan nu! Voor de visitatiecommissie is vanwege grote belangstelling momenteel een wachtlijst.

Vacature aios-lid commissie herijking verenigingsstructuur NVvP
Zin om mee te denken over de herijking van de verenigingsstructuur van de NVvP? Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Oproep nieuwe aios-leden voor expertgroepen landelijk cursorisch onderwijs
Zie dit nieuwsbericht.

Vacature bestuurslid SAP
De SAP houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren.  Als bestuurslid neem je deel aan de maandelijkse SAP-vergadering in Utrecht en aan de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen vinden eens per maand plaats op maandag om 20.00 uur via Skype. De algemene SAP-vergadering is op de eerste donderdag van de maand van 19.45 tot 21.45 uur in de Domus Medica in Utrecht. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen. Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

  • Secretaris (spoed!)
  • Bestuurslid portfolio Opleiding
  • Bestuurslid portfolio Kwaliteit en beroep
  • Aios bestuurslid NVvP-bestuur

Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden aan te spreken.