Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

Vacature bestuurslid SAP 
De SAP houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren. Als bestuurslid neem je deel aan de maandelijkse SAP-vergadering in Utrecht en aan de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen vinden eens per maand plaats op maandag om 20.00 uur via Zoom. De algemene SAP-vergadering is op de eerste donderdag van de maand van 19.45 tot 21.45 uur in de Domus Medica in Utrecht. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen. Op dit moment zijn er twee vacatures in het SAP-bestuur:

•Bestuurslid, secretaris (reageren tot 10-5-2021)

•Algemeen bestuurslid, portefeuille Kwaliteit en beroep (reageren tot 10-5-2021)

Interesse in de vacature of wil je meer weten? Neem gauw contact met ons op via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden aan te spreken.

Vacature redactielid ‘De Psychiater’
Ben je een enthousiaste aios met een brede interesse in de ontwikkelingen in de ggz (vakinhoudelijk en beleidsmatig)? Heb je een goed gevoel voor wat er leeft onder vakgenoten, een constructief-kritische houding, veel plezier in het werk en een groot netwerk? Volg je de bericht- geving over de psychiatrie in vakbladen, publieke en sociale media van nabij? Heb je redactionele ervaring en/of inspirerende ideeën voor De Psychiater? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet! De taken van redactieleden zijn: • 8 keer per jaar vergaderen over de inhoud van komende nummers van De Psychiater (overleg vindt plaats in Utrecht of telefonisch); • onderwerpen aandragen en relevante ontwikkelingen signaleren; • vragen en discussiepunten aanreiken voor interviews (en eventueel zelf interviewen); • artikelen beoordelen. Redactieleden zijn lid van de NVvP en worden benoemd door het verenigingsbestuur, voor een termijn van drie jaar. Bij de samenstelling van de redactieraad wordt gestreefd naar een representatieve afspie- geling van de beroepsgroep. Op dit moment is er voldoende vertegenwoordiging vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie. Deelname is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed. Je motivatie en cv kun je mailen naar hoofdredacteur prof. dr. Robert Vermeiren via redactie@depsychiater.nl o.v.v. ‘vacature redactielid’. Ook vragen over deze vacature kunnen gesteld worden via dit mailadres, een van de redactieleden neemt dan contact met je op.

Vacature aios-lid voor nieuw platform eHealth NVvP
Lijkt het je leuk om als aios-lid mee te denken met het nieuw op te richten platform eHealth van de NVvP? Neem dan contact met ons op!

Vacature aios-lid visitatiecommissie
De visitatiecommissie kijkt bij alle instellingen en ziekenhuizen in Nederland hoe de opleiding is vorm gegeven. Dit betekent dat je een inkijkje krijgt bij andere instellingen, waarbij je ziet wat bij die instelling er uitspringt maar natuurlijk ook wat nog beter kan. Je gaat 1 of 2 maal per kwartaal naar een opleiding, waar je in gesprek gaat met de AIOS en samen met de psychiaters later ook in gesprek gaat met de opleiders, RvB en de psychiaters. Dan kijk je of de opleidingseisen volgens het opleidingsplan kloppen. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld bespreekt of er voldoende supervisie is van de psychotherapie, of de psychiaters betrokken zijn bij de opleiding, of de hoeveelheid diensten een voldoende scoren, of het veilig klimaat is etc. Qua tijdsbesteding bereid je de visitatie voor aan de hand van documenten zoals een ingevulde zelfevaluatie. Hiervoor is een vergoeding. Daarnaast is er eens per kwartaal op de vrijdagmiddag een vergadering, waarbij de visitaties worden doorgesproken. 

Het is een leerzame commissie, doordat je in aanraking komt met andere instellingen en leert hoe je de opleiding kan verbeteren. Daarnaast is het een mooie manier om psychiaters uit heel Nederland te leren kennen die in de commissie zitten. De commissie valt formeel onder de registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS). Dit zorgt dat je via een onafhankelijke route de opleiding onder de loep kan nemen. Via de RGS krijg je ook een cursus om te leren hoe je op een goede manier met de AIOS in gesprek kan over hun opleiding. 

Wil jij meewerken aan het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en deelnemen aan visitaties? Reageer dan nu! Uiteraard kun je ook een van de AIOS van te voren spreken voor meer informatie. 

En goed om te weten: bij het nieuwe opleidingsplan zit de mogelijkheid om verspreid over je opleiding een Beleidsstage te doen. Als je in een commissie gaat, betekent dit dat je in gesprek kan gaan met je opleider of je een dergelijke commissie tijdens je werk tijd kan doen ihkv je eigen ontwikkeling tijdens de opleiding.

Let op: Momenteel zijn alle aios-plekken vervuld en is er een wachtlijst voor de visitatiecommissie.

Vacature aios-lid beroepsbelangencommissie
Vind jij het leuk om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op of relevant zijn voor de positionering van de psychiatrie en de psychiater, en de collectieve belangen van de beroepsgroep voor zover deze de inhoudelijke uitoefening van het vak betreffen? Dan is deze commissie echt wat voor jou. Zie hier voor meer informatie over deze commissie. Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden aan te spreken.