Op dit moment zijn er vacatures. Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via Interesse in de vacature of wil je meer weten? Neem gauw contact met ons op via nvvpjong@nvvp.net, de whatsappgroep of door een van de bestuursleden aan te spreken.

Vacature bestuurslid NVvP Jong 
NVvP Jong houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren. De bestuursvergaderingen zijn elke derde maandagavond van de maand via Zoom. Daarnaast neem als je bestuurslid deel aan alle activiteiten die vanuit NVvP Jong worden georganiseerd: in principe de ALV’s elke eerste donderdagavond van de maand, de NVvP Jong-dagen, aanwezigheid bij het voorjaarscongres en de bestuursdagen. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen.

Bestuurslid NVvP Jong, penningmeester

Vacature aios lid Forensische Psychiatrie

De afdeling Forensische Psychiatrie is op zoek naar twee nieuwe AIOS- bestuursleden. Wij zoeken enthousiaste en actieve collega’s die mee willen werken om de Forensische psychiatrie binnen en buiten de vereniging te versterken.

De afdeling Forensische Psychiatrie heeft als doel om een netwerk te vormen van psychiaters werkzaam in de psychiatrie, waarbij kennisdeling, consultatie en ontwikkeling centraal staat. Dit is zowel intern gericht (binnen de afdeling) als extern gericht (richting bestuur NVvP, politiek en andere organisaties).

Het bestuurslidmaatschap vraagt enkele uren per maand. Daartoe behoren vergaderingen van het bestuur die ongeveer acht keer per jaar plaats vinden (over het algemeen digitaal). Heb je interesse in het bestuurslidmaatschap bij de afdeling Transculturele Psychiatrie? Solliciteer dan direct door je CV en motivatie te sturen naar j.vankampen@nvvp.net

Vacature commissie medicatiebeleid

Wil je als AIOS en NVvP Jong-lid actief zijn binnen de NVvP én een bijdrage leveren aan het NVvP beleid omtrent medicatie? Solliciteer dan op de functie van AIOS-lid van de commissie Medicatiebeleid. De Commissie Medicatiebeleid stimuleert en ontwikkelt beleid omtrent medicatie en adviseert gevraagd en ongevraagd over (politieke) vraagstukken inzake medicatiebeleid. Onderwerpen waar de commissie zich momenteel mee bezighoudt, zijn o.a. de beschikbaarheid van psychofarmaca, het afbouwen van medicatie en het online voorschrijven van medicatie. De commissie vergadert vijf keer per jaar, 1x in het jaar fysiek en verder online. Voor meer informatie, mail naar l.kurt@nvvp.net.

Vacature aios-lid commissie Wet- en Regelgeving
Heb je affiniteit met wet- en regelgeving? Ben je goed bekend met de juridische aspecten van de beroepsuitoefening? Wil je een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe wetsvoorstellen en aan de evaluatie en wijziging van de Wvggz? Solliciteer dan op de functie van aios-lid van de Commissie Wet- en Regelgeving (CWER)!

De CWER adviseert het verenigingsbestuur over onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving die relevant is voor de psychiatrische patiëntenzorg en het professionele domein van de psychiater. Speerpunten van de CWER zijn de Wvggz (in samenloop met de Wzd en Wfz), de wetsevaluatie en de daaruit volgende wetswijzigingen én gegevensdeling en het beroepsgeheim. Daarnaast komt ook andere wet- en regelgeving aan de orde, welke de psychiatrische patiënt en de
psychiater raakt.

De commissie vergadert zes keer per jaar op dinsdagmiddag, online of bij de NVvP in Utrecht. Daarnaast zijn leden desgevraagd actief in allerlei landelijke overleggen met bijvoorbeeld ministerie VWS, die aan bovengenoemde onderwerpen raken.De commissie heeft momenteel acht leden.

De taken van een commissielid omvatten:

  • Voorbereiden en bijwonen van commissievergaderingen,
  • Signaleren van voor de commissie relevante onderwerpen, en het inbrengen van deze onderwerpen in de vergadering.
  • Input leveren op wet- en regelgeving en overige stukken ter consultatie

Kandidaten hebben affiniteit voor wet- en regelgeving en zijn bekend met de juridische aspecten van het vak. Ook hebben zij een proactieve houding en zijn zij in staat verbindend op te treden. Kandidaten zitten bij voorkeur in hun tweede of derde opleidingsjaar.

Voor meer informatie of bij interesse neem je snel contact op met de afdeling NVvP Jong via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door één van de bestuursleden persoonlijk te benaderen.

Functie-inhoudelijke vragen kun je stellen aan beleidsadviseur Lindsey Kurt; l.kurt@nvvp.net. De sollicitatieprocedure verloopt geheel via de afdeling NVvP Jong. Na benoeming door de afdeling NVvP Jong kan de AIOS direct starten als AIOS commissielid bij de CWER.