Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

Vacature aios-lid beroepsbelangencommissie
Vind jij het leuk om mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op of relevant zijn voor de positionering van de psychiatrie en de psychiater, en de collectieve belangen van de beroepsgroep voor zover deze de inhoudelijke uitoefening van het vak betreffen? Dan is deze commissie echt wat voor jou. Zie hier voor meer informatie over deze commissie. Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Vacature aios-lid commissie herijking verenigingsstructuur NVvP
Zin om mee te denken over de herijking van de verenigingsstructuur van de NVvP? Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Vacature aios-lid Commissie Kennisonderwijs Aandachtsgebied Ouderen
Zit je in het aandachtsgebied ouderen en wil je bijdragen aan verbetering van het onderwijs? Dan is deze commissie echt wat voor jou. Stuur ons een mailtje als je meer wilt weten of wilt solliciteren.

Vacature aios-bestuurslid Afdeling Psychotherapie
Zie hier voor details over de afdeling of stuur ons een mailtje!

Vacature bestuurslid SAP
De SAP houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren.  Als bestuurslid neem je deel aan de maandelijkse SAP-vergadering in Utrecht en aan de bestuursvergaderingen. De bestuursvergaderingen vinden eens per maand plaats op maandag om 20.00 uur via Skype. De algemene SAP-vergadering is op de eerste donderdag van de maand van 19.45 tot 21.45 uur in de Domus Medica in Utrecht. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen. Op dit moment is er een vacature voor de volgende functies:

  • Algemeen bestuurslid / Assessor NVvP bestuur
    In deze functie ben je behalve bestuurslid van de SAP ook assessor tijdens de bestuursvergaderingen van de NVvP. In de toekomst wordt dit waarschijnlijk (na herziening van de verenigingsstructuur van de NVvP) omgezet in een volwaardige functie van aios-bestuurslid in het NVvP-bestuur). Inzet voor deze functie zal ongeveer een halve dag per week vergen. Daartoe behoren maandelijkse vergaderingen (2 à 3 uur) van het NVvP-bestuur, maandelijkse vergadering van het SAP-bestuur (2 uur), evenals vier keer per jaar een vergadering met de Ledenraad. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via sap@nvvp.net , de whatsapp-groep of door een van de bestuursleden aan te spreken.