Op dit moment zijn er vacatures. Interesse in een vacature of wil je meer weten? Neem contact met ons op via Interesse in de vacature of wil je meer weten? Neem gauw contact met ons op via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsappgroep of door een van de bestuursleden aan te spreken.

Vacature bestuurslid NVvP Jong 
NVvP Jong houdt zich bezig met vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle AIOS Psychiatrie in Nederland en heeft binnen de NVvP inspraak in en betrokkenheid bij tal van werkgroepen en commissies. We zoeken bestuursleden die actief betrokken zijn bij de opleiding tot psychiater, met interesse in besturen en organiseren. De bestuursvergaderingen zijn elke derde maandagavond van de maand via Zoom. Daarnaast neem als je bestuurslid deel aan alle activiteiten die vanuit NVvP Jong worden georganiseerd: in principe de ALV’s en themabijeenkomsten elke eerste donderdagavond van de maand, de SAP-dagen, aanwezigheid bij het voorjaarscongres en de bestuursdagen. Een bestuursfunctie duurt 2 jaar en kost ongeveer 4 uur per week, inclusief de vergaderingen.

Bestuurslid NVvP Jong, portefeuille onderwijs
Als bestuurslid onderwijs houd jij je bezig met de opleiding psychiatrie. Samen met de opleiders en onderwijskundigen denk én praat je mee over de inhoud en de uitvoering van de opleiding. Hiervoor neem je deel aan het Concilium en de Programmacommissie. Je vertegenwoordigt de mening van de AIOS en bent een schakel naar de genoemde onderwijscommissies. De kans om mee te praten over je eigen opleiding! Verder ben je lid van het NVvP Jong bestuur en ondersteun je het bestuur met bestuurstaken. De functie is vanaf oktober beschikbaar, waarbij je vanaf september ingewerkt kunt worden. De verwachte tijdsbesteding is ongeveer 4 uur per week.

Bestuurslid NVvP Jong, portefeuille kwaliteit en beroep. Als bestuurslid kwaliteit en beroep houdt jij je bezig met de toekomst van de psychiater in alle facetten door onder andere betrokken te zijn bij CAO onderhandelingen, dienstbelasting en contact te houden met commissies zoals de beroepsbelangencommissie en commissie kwaliteitszorg. Je neemt daarnaast uiteraard deel aan de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen vanuit SAP. Een leuke positie om het vak, de vereniging en andere aios beter te leren kennen. De functie is per direct beschikbaar. De verwachte tijdsbesteding is maximaal 4 uur.

Bestuurslid NVvP Jong, portefeuille communicatie
Ben jij ons nieuwe bestuurslid communicatie? Als ons nieuwe bestuurslid communicatie bouw jij onze LinkedInpagina & groep verder uit, vertegenwoordig je ons op Twitter en houdt de website bij. Je staat aan het roer in het verder uitbouwen van onze nieuwe naam NVvP Jong waarbij veel mogelijk is. De functie is per 1 juli beschikbaar voor de creatieve aios die op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Een leuke positie om het vak, de vereniging en andere aios beter te leren kennen.

Vacature afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie
Heb jij een passie voor de kinder en jeugdpsychiatrie en wil jij aan de voorpost van de ontwikkelingen staan. Neem dan deel aan het bestuur van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP.

Vacature aios-lid visitatiecommissie
De visitatiecommissie kijkt bij alle instellingen en ziekenhuizen in Nederland hoe de opleiding is vorm gegeven. Dit betekent dat je een inkijkje krijgt bij andere instellingen, waarbij je ziet wat bij die instelling er uitspringt maar natuurlijk ook wat nog beter kan. Je gaat 1 of 2 maal per kwartaal naar een opleiding, waar je in gesprek gaat met de AIOS en samen met de psychiaters later ook in gesprek gaat met de opleiders, RvB en de psychiaters. Dan kijk je of de opleidingseisen volgens het opleidingsplan kloppen. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld bespreekt of er voldoende supervisie is van de psychotherapie, of de psychiaters betrokken zijn bij de opleiding, of de hoeveelheid diensten een voldoende scoren, of het veilig klimaat is etc. Qua tijdsbesteding bereid je de visitatie voor aan de hand van documenten zoals een ingevulde zelfevaluatie. Hiervoor is een vergoeding. Daarnaast is er eens per kwartaal op de vrijdagmiddag een vergadering, waarbij de visitaties worden doorgesproken. 

Het is een leerzame commissie, doordat je in aanraking komt met andere instellingen en leert hoe je de opleiding kan verbeteren. Daarnaast is het een mooie manier om psychiaters uit heel Nederland te leren kennen die in de commissie zitten. De commissie valt formeel onder de registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS). Dit zorgt dat je via een onafhankelijke route de opleiding onder de loep kan nemen. Via de RGS krijg je ook een cursus om te leren hoe je op een goede manier met de AIOS in gesprek kan over hun opleiding. 

Wil jij meewerken aan het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en deelnemen aan visitaties? Reageer dan nu! Uiteraard kun je ook een van de AIOS van te voren spreken voor meer informatie. 

En goed om te weten: bij het nieuwe opleidingsplan zit de mogelijkheid om verspreid over je opleiding een Beleidsstage te doen. Als je in een commissie gaat, betekent dit dat je in gesprek kan gaan met je opleider of je een dergelijke commissie tijdens je werk tijd kan doen i.h.k.v. je eigen ontwikkeling tijdens de opleiding.

Vacature aios-lid commissie wetenschappelijke activiteiten
Weet jij hoe we jouw aioscollega’s kunnen inspireren het voorjaarscongres te bezoeken? Lijkt het je leuk om jaarlijks mee te denken over de plenaire sprekers voor het Voorjaarscongres? Heb je een gezonde interesse in en nieuwsgierigheid naar wetenschappelijk onderzoek? Denk je een relevante bijdrage te kunnen leveren aan de vertaling van actuele wetenschappelijke ontwikkelingen naar de dagelijkse klinische praktijk en vice versa? Dan ben je dé juiste aios om lid te worden van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA). Kijk voor meer informatie op NVvP Ledennet, hier vind je ook hoe je kunt solliciteren en contactgegevens voor meer informatie.

Vacature aios-lid commissie Wet- en Regelgeving
Heb je affiniteit met wet- en regelgeving? Ben je goed bekend met de juridische aspecten van de beroepsuitoefening? Wil je een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe wetsvoorstellen en aan de evaluatie en wijziging van de Wvggz? Solliciteer dan op de functie van aios-lid van de Commissie Wet- en Regelgeving (CWER)!

De CWER adviseert het verenigingsbestuur over onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving die relevant is voor de psychiatrische patiëntenzorg en het professionele domein van de psychiater. Speerpunten van de CWER zijn de Wvggz (in samenloop met de Wzd en Wfz), de wetsevaluatie en de daaruit volgende wetswijzigingen én gegevensdeling en het beroepsgeheim. Daarnaast komt ook andere wet- en regelgeving aan de orde, welke de psychiatrische patiënt en de
psychiater raakt.

De commissie vergadert zes keer per jaar op dinsdagmiddag, online of bij de NVvP in Utrecht. Daarnaast zijn leden desgevraagd actief in allerlei landelijke overleggen met bijvoorbeeld ministerie VWS, die aan bovengenoemde onderwerpen raken.De commissie heeft momenteel acht leden.

De taken van een commissielid omvatten:

  • Voorbereiden en bijwonen van commissievergaderingen,
  • Signaleren van voor de commissie relevante onderwerpen, en het inbrengen van deze onderwerpen in de vergadering.
  • Input leveren op wet- en regelgeving en overige stukken ter consultatie

Kandidaten hebben affiniteit voor wet- en regelgeving en zijn bekend met de juridische aspecten van het vak. Ook hebben zij een proactieve houding en zijn zij in staat verbindend op te treden. Kandidaten zitten bij voorkeur in hun tweede of derde opleidingsjaar.

Voor meer informatie of bij interesse neem je snel contact op met de afdeling NVvP Jong via sap@aiospsychiatrie.nl, de whatsapp-groep of door één van de bestuursleden persoonlijk te benaderen.

Functie-inhoudelijke vragen kun je stellen aan beleidsadviseur Lindsey Kurt; l.kurt@nvvp.net. De sollicitatieprocedure verloopt geheel via de afdeling NVvP Jong. Na benoeming door de afdeling NVvP Jong kan de AIOS direct starten als AIOS commissielid bij de CWER.