Nieuw landelijk opleidingsplan en dienstenbelasting (20%-regel)1 min leestijd

Het bestuur van de NVvP heeft op 27 september jl. het nieuwe landelijke opleidingsplan ‘De psychiater. Medisch expert, sociaal-maatschappelijk betrokken, professioneel ‘ vastgesteld. Het plan is afgelopen week ter goedkeuring voorgelegd aan de CGS, waarbij gekoerst wordt op inwerkingtreding op 1 juli 2020.

Er zijn door de SAP en haar achterban zorgen geuit over het aantal diensten dat aios moeten doen. In het nieuwe plan was gekozen voor een bandbreedte van 15-25% als maximum tijd voor het doen van diensten buiten kantooruren. De intentie is niet geweest hiermee de dienstbelasting te verhogen, echter zou dit wel zo geïnterpreteerd kunnen worden. Het bestuur ziet de diensten als belangrijk onderdeel van het vak van psychiater, waarbij voor aios deze in het teken moeten staan van leren en ervaring opdoen.

Hoewel ook dit onderdeel uitgebreid en zorgvuldig besproken is tijdens het proces, heeft het NVvP-bestuur besloten de bandbreedte los te laten en als maximum voor diensten in het opleidingsplan uit te gaan van 20%.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.