Rapportage werkgroep dienstbelasting2 min leestijd

Met trots kan SAP de rapportage van de werkgroep dienstbelasting presenteren. Het NVvP bestuur heeft in het najaar van 2019 de werkgroep dienstbelasting gevraagd om een inventarisatie van de dienstbelasting te doen en te komen met best en worst practices en indien mogelijk aanbevelingen te doen.

De werkgroep heeft na een aantal brainstormsessies een enquête gehouden onder de instellingen waar de aios psychiatrie in opleiding zijn (zowel GGZ als ziekenhuis/universitair). De enquête is door 27 instellingen ingevuld waarbij gevraagd is om de lijst in te vullen door een aios samen met de opleider. De enquête was met name gericht op de feitelijke situatie van de dienstenstructuur, belasting en omstandigheden. Een voorbeeldvraag: Wordt er rekening gehouden met parttime werken voor de hoeveelheid diensten? Het blijkt dat in 41% van de instelling er niet of deels rekening wordt gehouden met parttime werken.

Na het afnemen en verwerken van de vragenlijst is er ook nog nader contact geweest met een zevental instelling om een verdiepende blik van de dienstensituatie te verkrijgen en tot best practises te kunnen komen. Een interessante uitkomst hiervan was dat er met name rondom tijdscompensatie van de nachtdiensten veel te winnen is. Aios lopen er met name tegen aan dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het inzetten van tijdscompensatie terwijl er ook druk is om bijvoorbeeld op hun stageplek de poli te blijven invullen. Een best practise voorziet in een mogelijkheid om zonder drempels in staat te zijn om de noodzakelijke tijdscompensatie in te kunnen zetten direct volgend op de nachtdienst.

De werkgroep dienstbelasting heeft ook een tweetal kaders gepoogd te verhelderen. Het wetgevende kader (CAO, arbeidstijdenbesluit, arbeidstijdenwet) is in samenwerking met juristen van de federatie medisch specialisten nog eens nagekeken en een folder hierover vanuit de Jonge Specialist van de federatie is gecontroleerd en up to date gemaakt. Het opleidingskader is op verzoek van de werkgroep door het concilium van het NVvP toegelicht in het document Diensten in Opleidingsperspectief. Hierin wordt de 20% norm in het opleidingsplan, het belang van een veilig opleidingsklimaat en de rol van de opleider toegelicht.

De werkgroep concludeert dat de diensten voor aios over het algemeen goed georganiseerd zijn, maar dat er tegelijkertijd wel aandachtspunten zijn. De werkgroep doet derhalve enkele aanbevelingen voor de korte en lange termijn. Op de korte termijn kan er middels informatieverstrekking omtrent regelgeving veel behaald worden. Op de langere termijn ziet de werkgroep de grootste verbetering in een cultuurverandering waarbij alle betrokkenen zich verantwoordelijk voelen voor een gezonde dienstbelasting. Een belangrijke aanbeveling hierin is het instellen van commissies aios dienstbelasting waarin naast aios, ook opleider, roosteraar en managers plaats nemen om regelmatig te evalueren hoe het ervoor staat met dienststructuur en dienstbelasting.

SAP verwijst graag naar de volledige rapportage die HIER gevonden kan worden en wij hopen dat de rapportage bij kan dragen aan het tot stand brengen van het gesprek over dienstbelasting onder aios.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.