Folder Vergoedingen voor diensten

Als AIOS psychiatrie doe je naast je dagelijkse werk op de polikliniek, in de kliniek of bij een wijkteam of crisisdienst veel ‘buiten kantoortijd’ (diensturen). De invulling hiervan wisselt per instelling. Ook de frequentie kan variëren. Voor je werk tijdens diensten krijg je een financiële vergoeding, compensatie in tijd, of soms allebei. Dit is vastgelegd in je arbeidsovereenkomst en de cao. De GGZ, UMC’s en algemene ziekenhuizen hebben elk een eigen cao.

Naar aanleiding van recente discussie en onduidelijkheden over het doen van diensten als AIOS en de vergoeding die je daarvoor zou moeten krijgen heeft SAP een informatiefolder ‘Vergoedingen voor diensten’ geschreven. Deze folder is bedoeld om je een idee te geven van de verschillen tussen de cao’s. Ook vind je hierin een overzicht van de uitgangspunten voor de berekening van de compensatie (in geld of uren). Als je hier meer specifieke details over wilt weten kun je dit het beste navragen bij de afdeling personeelszaken van jouw instelling, of opzoeken in de voor jou geldende cao. AIOS Psychiatrie vallen onder een van de volgende cao’s: cao GGZ, cao Universitair Medische Centra, of cao Ziekenhuizen.

LET OP: In verband met het nieuwe opleidingsplan wordt deze folder herzien. Je kunt de oude versie van de folder daarom niet meer downloaden. We zijn bezig (samen met o.a. de werkgroep dienstbelasting) met een nieuwe folder en zullen deze zo snel mogelijk online brengen. Ook staan we uiteraard open voor jullie op- en aanmerkingen voor de inhoud van de nieuwe folder.